Geloof: Jezus at - en eet - samen met mensen

In het evangelie van Lucas lees je herhaaldelijk dat Jezus met mensen aan tafel ging.

Mensen van allerlei komaf en met verschillende maatschappelijke posities. Jezus at met Simon, een vooraanstaande religieuze leider, met Zacheüs, een rijke hoofdtollenaar, met zijn vrienden Marta en Maria, met zijn discipelen, en met allerlei zondaars en tollenaar. De gesprekken die Jezus met zijn disgenoten voerde waren voor hen, zonder uitzondering, van grote en beslissende betekenis. Stefan Paas, Gert-Jan Roest en Siebrand Wierda, hebben in Via Nova, een jonge christelijke gemeente in Amsterdam, daar een serie toespraken over gehouden. Die toespraken zijn nu gebundeld tot een serie Bi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?