Geloof: Is diversiteit in de kerk altijd goed?

Amersfoort Advent kerk - optreden Elly en Rikkert Zuiderveld. |beeld Jaco Klamer Boeken
Amersfoort Advent kerk - optreden Elly en Rikkert Zuiderveld. |beeld Jaco Klamer

We zijn niet allemaal hetzelfde, en we geloven ook niet allemaal op dezelfde manier. Met elkaar gemeente zijn is leren met verschillen om te gaan. Maar wanneer is de rek eruit, en hoe ga je om met verschillen. Piet Schelling, protestants predikant in het Zuid-Hollandse Monster, schreef er een boek over: Mijn gelijk en ons geluk. Een recensie van praktisch theoloog Hans Schaeffer en vier reacties uit de kerkelijke praktijk.

De vraag hoe je in een gemeente moet omgaan met diversiteit is breed en diep. Breed omdat verschillen op allerlei terreinen binnen het kerkelijk leven te vinden zijn. Het gaat over variatie in de beleving van kerkdiensten, overtuigingen over de (kinder)doop, geloofsbeleving, de vrouw in het ambt, om niet meer te noemen. De vraag naar diversiteit is diep, omdat concrete verschillen een lange voorgeschiedenis kennen, complexe probleemstellingen meebrengen, en omdat de kwestie raakt aan de vraag naar de identiteit. Wie zijn wij als kerk, wie zijn wij als gemeente, wie ben ik als gelovige bin …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?