Geloof: Hertrouwen wordt resoluut afgewezen

Of mensen na echtscheiding opnieuw een huwelijk mogen aangaan, is in veel kerkelijke gemeenten van orthodoxe snit een beladen en emotioneel thema.

Hoe gevoelig het ligt, blijkt wel uit de stroom aan artikelen en brochures die de afgelopen jaren hierover is verschenen. In deze rij plaatst auteur Willem Lingeman zich met zijn boek Verbonden voor het leven. De strekking ervan: Als gescheiden mensen een nieuwe relatie aangaan, snijden ze de weg af tot herstel en heling met de man of vrouw, aan wie ze levenslange trouw hebben beloofd. Het komt dus erop neer dat wanneer twee mensen uit elkaar gaan, zij hun verdere leven ongehuwd behoren te blijven. Geen verdere discussie mogelijk, punt uit. Lingeman geeft aan zich hiervoor te baseren op …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?