Geloof: Hartelijk, helder, Gerard

|beeld Nederlands Dagblad / Sjoerd Mouissie Boeken
|beeld Nederlands Dagblad / Sjoerd Mouissie

Aan het slot van Johannes 6, als veel volgelingen zich van Jezus hebben afgewend, zegt Hij tegen zijn leerlingen: Willen jullie soms ook weggaan? Het is een vraag die bisschop De Korte, met alle kerkverlating om zich heen, ook soms op zich voelt afkomen.

Maar voor hem telt het antwoord dat de apostel Petrus op die vraag geeft: Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Voor De Korte ligt daar de kern van het geloof. Katholieke spiritualiteit draait om een ontmoeting, een relatie () een leven vanuit de omgang met de drie-ene God. Maar hoeveel katholieken geloven en beleven dat nog? Formeel gezien is er geen vrijzinnigheid in de Rooms-Katholieke Kerk, maar in de praktijk hebben veel katholieken het hart van het geloof losgelaten, aldus De Korte. Er zijn niet zo veel bisschoppen die hem dat onverbloemd nazegg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?