Geloof: Ethiek vóór of ván de gemeente?

Henk Bakker, bijzonder hoogleraar geschiedenis van het baptisme aan de VU wil zich de komende jaren richten op het thema gemeente-ethiek.

Bakker wil zich in zijn onderzoek gaan bezighouden met het geleefde geloof en de geleefde moraal van de gemeente. Zijn boek Gunnende kerk vormt een interessante aanzet. Bakker klaagt scherp het Nederlandse individualisme en consumentisme aan. Deze houding schept immers een klimaat van valse vrijheid. De autonome ethiek, waar de mens zelf zijn normen bepaalt, vormt een te wankele basis voor onze moraal. Het geweten is geen privézaak maar ontwikkelt zich in een vrije morele ruimte van medemensen die aan elkaar waarden communiceren. Het is in deze ruimte dat waarden zich aan ervaringen he …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?