Geloof: Een ethisch vloertje leggen

Henk Bakker is bijzonder hoogleraar geschiedenis, identiteiten theologie van het baptisme aan de VUAmsterdam en docent aan de CHE. |beeld Nederlands Dagblad / Jaco Klamer Boeken
Henk Bakker is bijzonder hoogleraar geschiedenis, identiteiten theologie van het baptisme aan de VUAmsterdam en docent aan de CHE. |beeld Nederlands Dagblad / Jaco Klamer

Henk Bakker wil zich de komende jaren richten op het thema gemeente-ethiek. Hij wil zich in zijn onderzoek gaan bezighouden met het geleefde geloof en de geleefde moraal van de gemeente. Dit boek vormt een interessante aanzet.

Bakker is bijzonder hoogleraar geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme aan de VU Amsterdam en docent aan de CHE. In dit boek klaagt hij scherp het Nederlandse individualisme en consumentisme aan. Deze houding schept immers een klimaat van valse vrijheid. De autonome ethiek, waar de mens zelf zijn normen bepaalt, vormt een te wankele basis voor onze moraal. Het geweten is geen privézaak maar ontwikkelt zich in een vrije morele ruimte van medemensen die aan elkaar waarden communiceren. Het is in deze ruimte dat waarden zich aan ervaringen hechten in de vorm van geleefde ver …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?