Geloof: De menselijke kant van het preken

Mag ik uw aandacht behandelt de moderne retorica. Het is helder opgebouwd en vormt een goede introductie voor ieder die spreekt. Vanwege de bredere opzet was voor dominees een specifieke verdieping aangaande de preek en zijn plaats in de eredienst wel gewenst geweest.

Maar elke voorganger kan leren van de praktijkgerichte adviezen en voorbeelden met een soms humoristische ondertoon. Het boek maakt de prediker bewust van menselijke factoren. Het is geen homiletisch boek met verwijzingen naar de Geest want dat kán een vrijbrief zijn om menselijke tekorten te camoufleren. Ook sprekersangst, kleding, houding, stemgebruik worden besproken en deze menselijke aspecten komen in homiletische literatuur weinig aan bod. Als Bijbels voorbeeld komt onder meer de rede van Paulus op de Areopagus ter sprake, evenals toespraken en gelijkenissen van Jezus (dat had u …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?