Geloof: De Heilige Geest incognito

De Heilige Geest en de kerk (hoofdstukken 12, 13 en 14)

Uit het dogmatische leerboek van Gijsbert van den Brink en Kees van der Kooi treedt ons een weldadige en moedige Godvrezendheid tegemoet. Telkens gaan ze uit van God en van zijn initiatief tot het heil in Christus. Hun boek is daardoor strikt theologisch, dat wil zeggen: op de drie-enige God betrokken. In de hoofdstukken 12, 13 en 14 werd ik getroffen en geholpen door de uitgewerkte onderscheiding tussen de christologie en de pneumatologie. Het bekende woord van Paulus uit II K.orintiërs 3 : 17: De Here nu is de Geest wordt niet uitgelegd als een identificatie van die twee. De zending v …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?