Geloof: De dubbelrol van christenen

Christenen hebben in deze wereld een dubbelrol. Ze zijn wereldburgers met een aardse verantwoordelijkheid en hemelburgers met een ander vaderland. Over dit spanningsveld gaan de negen hoofdstukken die dit boekje vormen.

In alle hoofdstukken wordt geluisterd naar de bronnen. In de eerste plaats naar de Bijbel. Niet voor niets is in de titel het woord vreemd gevallen, de Bijbel typeert ons als vreemdelingen in Hebreeën 11. De verschillende schrijvers passen het onderwerp toe op diverse gebieden. Bijvoorbeeld op jongeren. Zij staan in een snel veranderende wereld en worden toegerust om de cultuur te kunnen lezen en hun identiteit daarin te kunnen vinden. De gemeente vormt haar jeugdwerk zo, dat ze daarin gesteund en geholpen worden. De gereformeerde traditie komt aan bod via Calvijn. harder trekken …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?