Geloof: Catechismus leidde niet tot Jodenvervolging

In een bonte verzameling hoofdstukken verwoordt de auteur zijn visie op jodendom en christendom.

Hij verwacht een spoedige vestiging van het rijk van Christus in de stad Jeruzalem en beschouwt het groeiende antisemitisme als de laatste tegenaanval van de satan. De achterflap belooft speciale aandacht voor de rol die de Heidelbergse Catechismus (1563) heeft gehad op de visie op Israël binnen het Nederlandse gereformeerde protestantisme. Dit belijdenisgeschrift heeft volgens De Jong te weinig oog voor de blijvende heilshistorische betekenis van de Joden. Zijn eigen boek is bedoeld als een (aanvullend?) leerboek. weinig cohesie Hoewel de schrijver vele interessante zaken noemt e …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?