Geloof: Begonnen met Spinoza, geëindigd met tucht

Voor de theoloog J.H. Gunning was zelfverloochening een manier van leven, en toch kreeg hij ruzie van links tot rechts. Abraham Kuyper vond hem een dwaallicht, Conrad Busken Huet noemde hem een farizeeër. Gunning had wel wat te zeggen. Vandaag verschijnt het eerste deel van zijn Verzameld Werk.

De meeste theologen schrijven nooit een boek, sommige theologen schrijven af en toe een boek en een enkeling, zoals Bram van de Beek of Harrie Kuitert, schrijft om het andere jaar een boek. Meer boeken nog dan Van de Beek en Kuitert schreef J.H. Gunning, hoewel hij geen tekstverwerker en geen typemachine bezat en al helemaal niet beschikte over een digitale catalogus. Gunning leefde in de negentiende eeuw. En hoe! Meer dan iemand anders van zijn tijdgenoten heeft Gunning de tweede helft van de negentiende eeuw wakende doorleefd. Hij voelde de samenstelling van de geestelijke dampkring. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?