Filosofie: God moet passen in een theorie

Boeken

Volgens de atheïst Herman Philipse mag je pas in God geloven als het Godsbestaan kan concurreren met natuurwetenschappelijke theorieën. Hij schreef een omvangrijke kritiek op het geloof in God.

Ooit zei Herman Philipse: Een atheïst is niet arrogant, hij denkt gewoon beter na. Nu zegt hij: wie ernaar streeft een redelijk en een intellectueel verantwoord wereldbeeld te hebben, behoort atheïst te zijn. Hij zegt het anders, maar beide uitingen komen natuurlijk op hetzelfde neer. De filosoof prof. mr. dr. Herman Philipse (geb. 1951) is Universiteitshoogleraar in Utrecht en geldt als een van de meest bekende atheïsten van Nederland. Hij heeft een aanzienlijke hoeveelheid populair-wetenschappelijke publicaties uitgegeven, waarin hij zijn visie op godsdienst uiteenzet. Onlangs kwam bi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?