Fabers praktisch idealisme

Intellectuelen mét idealen en zonder praktijkervaring, daar moet je ontzettend voor oppassen, zegt Frits Bolkestein in zijn nieuwe boek. Is hij consequent, dan zal hij Mient Jan Faber schreiend van vreugde in de armen vallen. Weinigen hebben zoveel praktijkervaring.

Dit jaar schreef Faber zijn magnum opus. Het kreeg minder aandacht dan Bolkestein. Ten onrechte; Fabers boek is zinvoller, actueler, spannender en foutloos. Mient Jan Faber (1940) was sinds de zomer van 1974 betrokken bij het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en werd bekend als secretaris van de vredesorganisatie met een kerkelijk waarborg. Hij werd het gezicht van de hele Nederlandse vredesbeweging. Duidelijk een man met idealen. Hij toetste die aan de praktijk, de toestand ter plekke. Dat levert spannende reis- en denkverhalen op. Over de werkelijkheid in de Balkan; over de kloof tuss …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?