Exclusieve seks is pas intiem

Boeken
beeld Carel Schutte
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Als je wacht met seks tot je getrouwd bent, behoudt het zijn samenbindende functie, zegt Oscar Lohuis. Baptistenpredikant Oscar Lohuis (50) vindt dat seks haar kracht verliest doordat stellen al voor het huwelijk met elkaar naar bed gaan. Daarom heeft hij een boek geschreven. Hij wil jonge mensen laten zien dat ze betere seks én een beter huwelijk hebben als ze wachten met de daad tot ze getrouwd zijn.

Oscar Lohuis

Oscar Lohuis noemt zichzelf rondreizend prediker en Bijbelleraar. Tot tien jaar geleden was hij predikant van de Vrije baptistengemeente in Emmeloord, sindsdien is hij niet meer aan een gemeente verbonden. Hij preekt op uitnodiging in verschillende baptistenkerken en evangelische gemeenten.

Schrijft voor bladen als Het Zoeklicht, een tijdschrift dat de nadruk legt op de eindtijd, en is als spreker verbonden aan de organisatie Christenen voor Israël.

Eerder verscheen zijn boek Zien en Leven, ook in eigen beheer, bij zijn organisatie Goed Nieuws Bediening.

Getrouwd met Loïs.

Drie zoons en een dochter.

N.a.v. Exclusieve liefde. Waarom geen seks voor het huwelijk en hoe mooi het is te wachten.

Oscar Lohuis uitg. Goed Nieuws Bediening (eigen beheer), Ermelo 2017, 157 blz. € 12,95

Wat was uw reden om dit boek te schrijven?

‘Toen ik nog gemeentepredikant was, voerden mijn vrouw Loïs en ik veel gesprekken met stellen die wilden trouwen. We merkten voortdurend dat mensen wel het principe kennen van geen seks voor het huwelijk, maar dat ze niet de schoonheid zien van het jezelf bewaren voor elkaar. Mijn verlangen is dat stellen ervan overtuigd raken dat God ons, mensen, daarmee wil zegenen. Ik heb dit boek uit bewogenheid geschreven. Niet alleen voor stellen, ook voor mensen die om hen heen staan , zoals ouders en grootouders. Ook zij vinden het vaak moeilijk uit te leggen waarom het goed is te wachten met seks.’

Wat kwam u tegen bij die christelijke stellen?

‘Vooral veel verwarring. Zoals de gedachte: we zijn in Gods ogen al getrouwd, omdat we met elkaar naar bed gaan.’

En ik kwam het individualistische denken veel tegen: wij vinden het fijn, dus we doen het. Het idee dat je trouwt in een gemeenschap, in het openbaar, dat het huwelijk een publiek gebeuren is, dat wordt vergeten. We maakten wel stellen mee die het willen volhouden, maar ook regelmatig dat het anders is.’

Hoe komt dat, denkt u?

‘Door de samenleving waarin we terecht zijn gekomen. En een gebrek aan kennis over hoe God het huwelijk bedoeld heeft. We hebben Gods Woord nodig en dit boek is een poging om het principe vanuit de Bijbel duidelijk te maken.’

Uw boek is opgebouwd uit acht redenen waarom het goed is om te wachten met seks. Wat is voor u de belangrijkste?

‘Dat exclusiviteit en intimiteit samengaan. In veel huwelijken kan er minder intimiteit zijn, omdat er eerdere seksuele relaties zijn geweest. Het vermogen om bij elkaar te blijven is daardoor minder. Seks werkt als plakkracht, die ervoor zorgt dat je je aan elkaar verbindt. Het verliest zijn functie als je het met anderen hebt gedeeld. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat van de stellen die niet met elkaar naar bed gingen voordat ze getrouwd waren, maar vijf procent in een echtscheiding belandt. Dat is heel weinig, vergeleken bij het gemiddelde.’

Bij zulke onderzoeken komt direct de vraag op of dat een causaal verband is. Is het een wel het gevolg van het ander?

‘Misschien zijn het inderdaad de laatsten der Mohikanen, die een andere levensstijl hebben en dat er meer meespeelt waardoor ze niet scheiden. Toch denk ik dat het een rol speelt of je wel of geen seks hebt voor het huwelijk.

Volgens mij is het ook een truc van Satan, dat we die echte intimiteit niet meer zoeken in exclusiviteit. Een ander probleem is dat we steeds later trouwen. In de tijd van de Bijbel trouwde men veel vroeger. Toch geloof ik dat je wel twee of drie jaar verkering kunt hebben zonder met elkaar naar bed te gaan.’

In uw boek staan aloude vergelijkingen over het effect van meerdere sekspartners, zoals de bekende twee stukken papier die op elkaar geplakt worden en kapot scheuren als je ze van elkaar af trekt. Is het niet gelukt om een nieuw verhaal te vinden om jongeren van nu aan te spreken?

‘Ik ben me ervan bewust dat een aantal voorbeelden die ik genoemd heb, bekend zijn en misschien zelfs cliché. Maar de belangrijkste argumenten die ik in het boek noem, komen uit de Bijbel, die heb ik naar mijn beste kunnen op een rij gezet.’

Als jongeren willen wachten met seks, wat hebben ze dan nodig?

‘Ten diepste is dat een persoonlijke bekering en geloof in Jezus. Dat je een relatie met God hebt en een discipel van Jezus wilt zijn. Ik geloof dat het moeilijk wordt om tegen de stroom in te gaan als je niet ten diepste God wilt dienen. Ik hoop dat dit boekje een verlangen aanwakkert.

Ik heb jongeren gesproken die zeggen: dit wil ik nu. Dat verlangen komt van de Heilige Geest.

Ze hebben ook onderwijs nodig over gezonde seksualiteit, over hoe God het bedoeld heeft en hoe mooi het kan zijn. Dan ga je zelf zien dat seksuele vrijheden en andere vormen van seksuele uitingen gewoon onaantrekkelijk, second best, zijn.’

U schrijft dat jongens hun handen thuis moeten houden, omdat een meisje later misschien wel de vrouw van een ander wordt. ‘Je zit niet met je handen aan de vrouw van een ander.’ Dat is een erg patriarchale insteek, niet?

‘Aan het einde van het hoofdstuk heb ik geschreven dat het ook andersom geldt. Ik had het net zo goed andersom kunnen schrijven.’

Maar dat hebt u niet gedaan.

‘Ik heb hoofdzakelijk geredeneerd vanuit mannen, juist om een vrouw te respecteren. Dat heeft te maken met de verschillen tussen mannen en vrouwen. Een jongen zal eerder degene zijn die zegt: “Kom op.” Maar het is niet bedoeld om patriarchaal te zijn of een dubbele moraal te schetsen. Alsof het voor een meisje belangrijker is om maagd te blijven. Het is voor een jongen ook belangrijk om maagd te blijven. Ik heb met jongens gesproken die ervaring hebben opgedaan op seksueel gebied en daar kapot van zijn. En met jongens die erachter kwamen dat hun meisje al met anderen naar bed is geweest, en die zeggen hoe dat hen raakt. Dus jongens zijn hier ook kwetsbaar in.’

Is een boek het juiste middel om jongeren van nu te bereiken?

‘Daar heb je een punt. Toch ben ik wel blij dat het gelezen wordt. Maar als je tieners wilt bereiken, moet je misschien een aantal video’s opnemen.’

Hoe voelt het om in deze tijd met zo’n boodschap de boer op te gaan?

‘Het voelt een beetje kwetsbaar, omdat het boek ook over ons eigen huwelijk gaat. En er zijn altijd mensen die zeggen dat het moralistisch is. Maar ik ben ervan overtuigd dat het voor de samenleving nodig is om terug te keren naar een seksuele moraal. We hebben genoeg ellende en schade ondervonden van de seksuele vrijheid. Er zijn zo veel maatschappelijke problemen voortgekomen uit vrijheid blijheid dat ik de vrijmoedigheid voel om hiermee aan de weg te timmeren. Zo las ik laatst in de Bijbel de belijdenis van Israël: “Hoor, Israël, de Heer is uw God, de Heer is één.” En dan: “Man en vrouw, zij zullen één zijn.” Dat woordje één gaat niet om het getal, dat gaat om de eenheid die God in zichzelf heeft. Waarom wordt het huwelijk zo aangevallen, waarom staat het zo onder druk? Omdat het een beeld van God is.’

Maar de praktijk is zo weerbarstig. Ook in de kerk scheiden mensen.

‘Ja, waarheid en genade moeten altijd samen optrekken. Mijn vrouw en ik hebben ook genoeg te maken met mensen die gescheiden zijn. Het boekje is bedoeld om mensen te helpen, niet om te veroordelen. Die pastorale toon, die is ook heel belangrijk. Maar we kunnen niet alleen maar genade prediken, zonder de waarheid.’ ■

Bijlagen

Fotoserie, 2 foto's
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?