Een zeventiende-eeuwse Henri Nouwen

|beeld prolectori.nl Boeken
|beeld prolectori.nl

Steeds meer christenen zoeken voor hun dagelijkse omgang met God aansluiting bij de klassieke kloosterspiritualiteit. In de gereformeerde mysticus Dirk van Brakel vinden ze een inspirerend voorbeeld.

Hoe doe je dat, een vol leven met familie, werk, vrienden en andere dingen combineren met een gezond geestelijk leven? Wanneer neem je de tijd alleen met God te zijn? Het is voor veel gelovigen een dagelijkse worsteling. In het leven van nu komen zoveel prikkels op een mens af dat het een hele klus is er een dagelijks ritme van Bijbellezen en bidden aan te houden. En als het al lukt dat te doen, klemt vaak de vraag: is dit het nu, mijn ervaring met God? Of is er meer? Sinds de late middeleeuwen toen de moderne devoten verzamelingen met Bijbelteksten en geestelijke spreuken aanlegden g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?