Een oecumenische ontmoeting zonder gesprek

Eric van den Berg is een rooms-katholieke internetondernemer, Janneke Nijboer is protestants predikant in Noordwijk. Ze kennen elkaar via internet, waar ze elkaar gingen waarderen om hun openheid. Ze gaan het boekavontuur aan om elkaar te vertellen over hun geloof, traditie en godsbeeld. Nijboer legt de protestantse wereld uit, Van den Berg de katholieke.

Ze noemen hun boek een oecumenische ontmoeting, maar het gesprek waarop je hoopt, wordt het niet. Er is eigenlijk helemaal geen gesprek. Van den Berg schrijft beschouwend en een beetje van de hak op de tak. Nijboer vertelt systematisch over de gang van zaken in gereformeerde kerkdiensten die ze als kind meemaakte. Ze doet dat met korte stukjes over Bijbel, samenzang, orde van dienst, avondmaal, diaconie, pastoraat. Ze vertelt dat ze al jong werd geraakt door de rooms-katholieke liturgie. Tijdens mijn studie theologie ging ik trouwer naar de mis op zaterdag dan naar de studentenkerk. Daa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?