Een ingewikkeld boek over de eindtijd

Boeken

Een boek over Bijbelse toekomstverwachting voor de gewone kerkganger. Nederlands-gereformeerd predikant Gerard de Lange wil lastige materie toegankelijk maken. Maar lukt hem dat?

De eindtijd is een onderwerp dat christenen al lange tijd interesseert. Gerard de Lange, emeritus-predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken, probeert met zijn boek Bijbelse toekomstverwachting ingewikkelde Bijbelgedeelten over deze thematiek uit te leggen. Eerder schreef hij een doctoraalscriptie over het begrip de verwoestende gruwel (vergelijk Matteüs 24:15). Deze scriptie vormt de basis van dit boek, dat geschreven is voor gewone kerkgangers. Het boek is zeer uitgebreid en beslaat veel onderwerpen. Het is opgedeeld in vier delen: de Bijbel is gericht op de toekomst, de verw …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?