Een heilzaam bijbels tegengeluid

Sta op en wandel! zegt Jezus tegen de verlamde man. Hij gehoorzaamt dit gezaghebbende woord en ontvangt een nieuw leven. Evert van der Veen las dit opmerkelijke boek met de gelijknamige titel als een goddelijk appèl. Het staat in de lijn van de Zwitserse theoloog Karl Barth uit de 20e eeuw die in ons land al vroeg werd nagevolgd door Miskotte.

Steeds weer worden de dingen omgedraaid door Wouter Klouwen en kantelt hij onze gebruikelijke religieuze visie tot de sprong van geloven in de God van Israël en Jezus Christus. Deze inzet lijkt te streng, te veel van bovenaf. Alles begint Bijbels-radicaal vanuit God die zich aan ons openbaart in zijn Woord en in zijn eigen Zoon. Dat staat op gespannen voet met onze huidige hang naar persoonlijke ervaring en spiritualiteit. Wij willen God graag dichtbij halen, in onze leefwereld betrekken en maken Hem zo tot een menselijke God om met Hem in contact te komen. Het is verleidelijk om theolo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?