Een gereformeerde ommezwaai

beeld epa Boeken
beeld epa

In een eeuw tijd veranderde binnen de Gereformeerde Kerken het denken over evolutie en Schriftgezag volledig. Wat waren daarvan de oorzaken? Promovendus Kruyswijk schreef een opmerkelijke dissertatie, waarop nogal wat aan te merken is.

Op deze dissertatie is de gepensioneerde cardioloog Hittjo Kruyswijk gisteren gepromoveerd. In dit boek wordt de ontwikkeling geschetst die zich in de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) tussen 1881 en 1981 voltrokken heeft wat betreft de visie op de darwinistische evolutietheorie. Deze werd decennialang onverenigbaar geacht met de eenvoudig-historische en vrijwel letterlijke lezing van het scheppingsverhaal uit Genesis, zoals dat in de GKN gebruikelijk was. Kruyswijk betoogt dat de verandering in visie op het gezag van de Schrift, zoals die werd vastgelegd in het rapport God met on …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?