Een bescheidener plaats voor de kerk

Een dominee die in de politiek ging, Ruth Peetoom. |beeld GPD / Lex van Lieshout Boeken
Een dominee die in de politiek ging, Ruth Peetoom. |beeld GPD / Lex van Lieshout

De kerken worstelen met hun rol in de marge. Zo begint dit boeiende boek over geloven en politiek, over Gods Woord op de kansel en onze woorden in de Tweede Kamer. Welke inbreng heeft de kerk van Christus vandaag in het politieke debat?

Niet zo veel, aldus Ruth Peetom, die haar predikantsplaats in Utrecht verruilde voor het voorzitterschap van het CDA. Van haar is dan ook bovengenoemd citaat. De grote protestantse kerken hadden in de jaren zestig, zeventig en tachtig een duidelijke, zelfs uitgesproken mening over tal van actuele kwesties maar vandaag is de inbreng van de PKN nogal bescheiden. De kerk is de afgelopen tientallen jaren beduidend kleiner geworden en haar invloed is sterk afgenomen. Vroeger vervulde de dominee een leidinggevende rol in de meningsvorming van mensen maar tegenwoordig zijn het andere opinielei …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?