De zonzijde van de middeleeuwen

Boeken

Een samenleving in verval, die werd beheerst door een collectieve angst voor de dood en de hel. Het eeuwige leven te koop met giften, aflaten en dodenmissen. Wijdverbreide zedelijke en geestelijke misstanden onder pastoors en priesters, een kerk die zuchtte onder een elitaire kerkregering. 

Het uitgesproken negatieve beeld van het laatmiddeleeuwse religieuze leven kan, misschien juist op Hervormingsdag, wel enige nuancering gebruiken. Een studie naar de Utrechtse samenleving in de late middeleeuwen doet een poging.

Ruim twintig jaar werkte Llewellyn Bogaers aan haar promotieonderzoek over het alledaagse religieuze en sociale leven in de Domstad. Een levenswerk, zoals ze zelf zegt en ook valt af te lezen aan omvang en inhoud in vier delen en achttien bijlagen. In deze kloeke studie trekt Bogaers ten strijde tegen de negatieve beeldvorming van de late middeleeuwen (als verwoord in …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?

Nieuws