De tragiek van de toerist

Boeken

Hoe sterker de secularisatie, des te sneller groeit het toerisme.

Hoe sterker de secularisatie, des te sneller groeit het toerisme. Heidegger beschrijft in Sein und Zeit de Neugier, de nieuwsgierigheid, die eigen is aan de blik van het men. Hij beroept zich daarbij op de concupiscentia oculorum, of ogenlust, die Augustinus beschreef. Ogenlust betekent dat men zich vergaapt aan het een of ander, bijvoorbeeld aan een lijk dat op straat ligt en waar men zijn ogen niet van kan afhouden, zoals Augustinus het beschrijft. Het leest bijna als een beschrijving van wat tegenwoordig de ervaring is van het thanatourism of dark tourism: de groeiende populariteit …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?