De spanning tussen kerk en staat

Boeken

Een boek over de verhouding tussen de staat en de godsdienst kan op belangstelling rekenen. Het is een spannende kwestie die tot op de dag van vandaag speelt. Het bepaalt menig politiek debat en kerkelijke agenda.

De historicus Wim Jurg ging op zoek naar de vierde eeuw van onze jaartelling als bakermat van het christendom als staatsgodsdienst. In die eeuw voltrok zich een grote omslag van een vervolgd christendom naar een erkend en officieel christendom als godsdienst van het Romeinse Rijk. Hij heeft de bronnen van destijds en de moderne wetenschappelijke literatuur onderzocht. De belangrijkste bronnen van toen zijn zowel christelijke als niet-christelijke schrijvers. De bekendsten zijn Eusebius van Caesarea die een kerkgeschiedenis schreef en een boek over de christelijke keizer Constantijn en Ammi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?