De psalmen van een ethicus

Koert Koster, theoloog en filosoof, bouwt aan een reeks bijbelstudieboeken voor huiskringen en studiegroepen. Na zes delen over nieuwtestamentische brieven, vervolgt hij nu met twee delen over de Psalmen.

Koster studeerde af in de richtingen ethiek en dogmatiek, en dat is goed te merken. Heel behendig maakt hij in zijn behandeling van de psalmen de vertaalslag naar de praktijk van alledaags handelen. De gespreksvragen die hij stelt, brengen het gesprek over de psalmen al snel in de persoonlijke diepte. Bij psalm 7 bijvoorbeeld: Heb jij wel eens bij God aangeklopt om je recht te halen? Heeft God jou toen recht gedaan? Het zou zomaar eens kunnen dat dit de enige vraag is die aan bod komt, omdat je over zon vraag de rest van de avond kunt doorpraten. Het nadeel aan deze benadering is wel da …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?