De mens in het verhaal van God

Boeken
beeld anp
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
God geeft de mens een plaats op het podium van de wereldgeschiedenis. Op dat podium gebruikt de mens de Bijbel als een script dat ruimte biedt voor improvisatie, schrijven theologen in een nieuw boek over Schriftverstaan.

Vandaag wordt aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) het boek Gereformeerde hermeneutiek vandaag besproken dat recent onder redactie van de theologen Ad de Bruijne en Hans Burger verscheen.

In de visie op hermeneutiek is in de vorige eeuw nogal wat veranderd. Ging voorheen de aandacht hoofdzakelijk uit naar de bijbelse leesregels, tegenwoordig ook naar de lezende mens, zijn referentiekader en de eigen rol die hij heeft in het verstaansproces. Gereformeerden stonden hier aanvankelijk ronduit argwanend tegenover. De aandacht voor de mens en zijn subjectiviteit zou ten koste gaan van het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?