De kerk: een onvolmaakt en schitterend lichaam

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Gaan we vandaag? Een zoektocht naar wat de kerk voor je kan betekenen

Rachel Held Evans (vert. Tobya Jong). Uitg. Jongbloed, ­Heerenveen 2015. 298 blz. € 18,95

De Amerikaanse auteur Rachel Held Evans verwierf in Nederland enige bekendheid met het boek De deugdzame huisvrouw (2013). Daarin doet ze een verslag van een bijzonder project. Een jaar lang probeerde ze letterlijk Bijbelse richtlijnen voor vrouwen na te leven. Dat bleek vaak lastig. Het leidde tot bespiegelingen over de rol van vrouwen in de Bijbel en nu. Dit boek heeft, net als haar populaire blog op internet, dez …
Dit is 22% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?