De Hebreeënbrief is geen standaardpreek

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Heden, indien u zijn stem hoort. Een ­bijdrage tot een ­homiletische theologie

M.J. Kater. Uitg. Theologische Universiteit, Apeldoorn 2019. 46 blz. € 9,95

De rede die doctor Kater hield bij de opening van het vorige academische jaar in Apeldoorn is in uitgewerkte vorm verschenen. Het is een poging om op grond van de Hebreeënbrief te komen tot een homiletische theologie. Daarvoor beschouwt hij het bijbelboek als een homilie, een preek. God spreekt zijn hoorders direct aan. Ondanks stijlkenmerken van een brief aan het slot en soms in de toepassing tussendoor denkt de schrijver toch aan een pr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?