De Génestet: twitteraar avant la lettre

|beeld archief Nederlands Dagblad Boeken
|beeld archief Nederlands Dagblad

Of mensen mij hun favoriete gedicht wilden twitteren van P.A. de Génestèt, de populairste Nederlandse dichter van de negentiende eeuw. Er kwam een nogal laatdunkend bericht terug: Génestèt? En wat is het volgende? Een ode aan de ganzeveer? Sonnetten over de trekschuit? De twitteraar is bekeerd.

P.A. de Génestèt (1829-1861), ooit onze meest geliefde dichter en dominee, is verworden tot een straatnaam. En wie nog iets van poëzie meent te weten, vindt de negentiende eeuw dusdanig suf en saai, dat het lezen van deze dichter alleen daarom al niet meer nodig gevonden wordt. Mijn antwoord aan de twitteraar was dat hij echt eens wat van de dichter zelf moest lezen. En warempel. Twee dagen later al een zeer verheugend mailtje: Wat een vriendelijke wijsheid, wat een scherp inzicht, wat een bij vlagen humoristische poëzie. En wat komt die man dichtbij als je de gedichten leest. Hoe perso …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?