De frisse wind van de Gewone Catechismus

Boeken
beeld uit besproken boek
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het verschijnen van de Gewone Catechismus is een mooi moment in de vaderlandse kerkgeschiedenis van de eenentwintigste eeuw. Hier gebeurt nu eens iets nieuws.

Drie oud-gemeentepredikanten – nu alle drie aan het werk op een universiteit – hebben de Heidelbergse Catechismus hertaald. Ze wilden dat wat christenen geloven, de leer van de kerk, formuleren in taal die we nu gebruiken. Het zijn honderd vragen en antwoorden geworden die telkens op de linkerpagina worden afgedrukt, rechts worden toelichtende opmerkingen en nadere uitleg gegeven.

De auteurs – Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde – benadrukken dat ze geen nieuw belijdenisgeschrift willen toevoegen aan de bestaande. Ze zijn er ‘gewoon’ aan begonnen omdat ze merkten dat het praktische g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?