Bonders en confessionelen: weer nodig samen

Bezoekers van de bondsdag van de hervormd-gereformeerde jongelingen in 1932. Vooraan de hoogleraren Johannes Severijn en Hugo Visscher. Boeken
Bezoekers van de bondsdag van de hervormd-gereformeerde jongelingen in 1932. Vooraan de hoogleraren Johannes Severijn en Hugo Visscher. | beeld uit besproken boek
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

De Gereformeerde Bond, een beweging van hervormden die de gereformeerde leer aanhangen, is ooit ontstaan uit de Confessionele Vereniging. Een weeffout, zegt onderzoeker John Exalto als hij terugkijkt op de geschiedenis. Inmiddels is ruim honderd jaar verstreken. De Nederlandse Hervormde Kerk ging op in de Protestantse Kerk. Het ledental van die kerk daalt. Confessionelen en gereformeerdebonders hebben elkaar nodig. ‘Alle reden om weer samen op te trekken.’

In de geschiedschrijving van de gereformeerden domineert enerzijds Abraham Kuyper en zijn gereformeerde afscheiding, de Doleantie, en anderzijds Henri Kersten, voorman van de Gereformeerde Gemeenten. ‘De groep van Hugo Visscher, oprichter van de Gereformeerde Bond die binnen de Hervormde Kerk bleef, viel tussen wal en schip’, aldus Exalto. Daarom stelde hij met hoogleraar Fred van Lieburg het boek Bonders in opmars. Hervormd-gereformeerden 1890-1960 samen. ‘Hiermee willen we het beeld van de gereformeerden in die periode compleet maken.’

Waardoor ontstond de hervormd-ge …
Dit is 9% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?