Bomans en het arme roomse leven

Boeken

Een eeuw geleden werd Godfried Bomans geboren. Ook voorbij de mythevorming rond zijn persoon valt zijn geloof niet makkelijk te ontmaskeren. Hij zat klem tussen moederkerk en een rebels jezuïtisme.

In 1968 hield Godfried Bomans een preek, voor ruim vierduizend merendeels protestanten in de Amsterdamse Westerkerk. Hij deelde daarin mee dat het concept kerk voor hem had afgedaan. Zijn geloof gold nog slechts het individuele. In de woorden van Jezus zag hij een verbijsterende combinatie van diepgang en eenvoud. Door veel in het Nieuwe Testament te lezen, probeerde hij de diepe betekenis van die woorden te achterhalen. Hij las ook andere boeken, zoals Belijdenis-sen van filosoof, kerkvader en mysticus Augusti-nus. Mede daardoor stelde Bomans een nieuw godsbeeld voor, niet een God als …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?