Boekenkort non-fictie: 6-7-2012

Historicus Tycho Walaardt beschrijft in dit proefschrift hoe de Nederlandse overheid tussen 1945 en 1994 omging met asielzoekers, hun asielverzoeken en de bemoeienis van buitenstaanders.

Hij gaat na wie er invloed hadden of wilden hebben op de uitkomst van het asielverzoek, welke argumenten zij gebruikten en welke argumenten succesvol waren. Of een asielverzoek werd ingewilligd, hing sterk af van de speelruimte van de ambtenaar die ermee belast werd. Kort na de oorlog kwamen veel vluchtelingen uit Oost-Europa. Zij kregen meestal asiel bij gebrek aan alternatief. In de jaren zestig werd vaak asiel verleend uit vrees voor publieke onrust. Na 1977 vormden de hoge kosten van het groeiend aantal asielzoekers een belangrijke reden voor een strenger toelatingsbeleid. (WB) G …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?