Boek kort: Wereldverbeteraars. Een filosofische verkenning van altruïsme - Larissa MacFarquhar

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Wereldverbeteraars. Een filosofische verkenning van altruïsme

Larissa MacFarquhar (vert. Wybrand Scheffer), uitg. Atlas Contact, Amsterdam 2016. 384 blz. € 29,99

Wat bezielt mensen om hun leven volledig in dienst van anderen te stellen? Om die vraag draait dit boek, een afwisseling van filosofische bespiegelingen en concrete verhalen. De lezer maakt bijvoorbeeld kennis met een predikante die haar huis beschikbaar stelt als opvangplek voor daklozen en een nier afstaat aan een onbekende. En met een voorname prins uit India die zijn leven omgooit en een leprakolonie sticht. En met een J …
Dit is 53% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?