Boek kort: Waar de morgen gloort en de avond valt. Kanttekeningen bij enkele cantica

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Waar de morgen gloort en de avond daalt. Kanttekeningen bij enkele cantica

Jan Groenleer, uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2016. 91 blz. € 9,50

Cantica zijn Bijbelse lofliederen, met uitzondering van de Psalmen. Deze bundel is opgebouwd rond drie van deze cantica. De gepresenteerde volgorde komt overeen met de getijden in het klooster, een praktijk waarvoor ruime aandacht is: de Lofzang van Zacharias (ochtend) de Lofzang van Maria (avond) en de Lofzang van Simeon (avondsluiting). De auteur becommentarieert de teksten per zin of alinea. Door de betekenis toe te lichten hoopt hij dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?