Boek kort: Voor een nieuw begin. De agenda van Genesis - Maarten den Dulk

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Voor een nieuw ­begin. De agenda van Genesis

Maarten den Dulk, uitg. Skandalon, ­Middelburg 2017. 96 blz. € 12,50

De auteur is emeritus hoogleraar praktische theologie. Recent verscheen van hem het slechts 32 bladzijden tellende, Geloof, gebod, gebed – wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen (2015) over basale levensvragen. Hij baseert zich op het Onze Vader, de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Tien Geboden. In dit boekje gaat hij aan de slag met de ‘oergeschiedenis’, Genesis 1 tot en met 11. Op toegankelijke en rustige wijze legt hij de bijbelteksten over Adam en Eva, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?