Boek kort: Uw volk is mijn volk. Ontmoet de vreemdeling in de Bijbel - Rieuwerd Buitenwerf

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Uw volk is mijn volk. Ontmoet de vreemdeling in de Bijbel

Rieuwerd Buitenwerf e.a., uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen 2016. 112 blz. € 7,50

Deze pocketeditie verdient warme aanbeveling, hoewel het een herziene en geactualiseerde uitgave betreft van Ballingen, buren en buitenlanders (2007). Dat het Nederlands Bijbelgenootschap nu met deze vriendelijk geprijsde editie komt, zal alles te maken hebben met de toestroom van vluchtelingen. Die actualiteit roept de vraag op: wat was de positie van vreemdelingen in de Bijbel? In een doorwrochte en uitgebreide inleiding geeft Klaas Veenhof, emer …
Dit is 52% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?