Boek kort: Roomsch socioloog – sociale bisschop. Joannes Aengenent als ideoloog en bestuurder van de katholieke sociale beweging 1873-1935 - Erik Sengers

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Roomsch socioloog – sociale bisschop. Joannes Aengenent als ideoloog en bestuurder van de katholieke sociale beweging 1873-1935

Erik Sengers, uitg. Verloren, Hilversum 2016. 291 blz. € 29,00

Bij de naam Joannes Aengenent zal bij velen, zeker bij niet-katholieken, niet direct een belletje gaan rinkelen. Vanaf 1928 tot zijn overlijden in 1935 fungeerde hij als bisschop in het bisdom Haarlem. Ook was hij hoogleraar aan het grootseminarie in Warmond. In zijn korte leven publiceerde hij veel over binnenkerkelijke en maatschappelijke kwesties. De auteur beschrijft zijn betekenis. Hij conclu …
Dit is 52% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?