Boek kort: Rode draden in de evangeliën - Wim Weren

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Rode draden in de evangeliën

Wim Weren. Uitg. ­Halewijn, Antwerpen 2018. 310 blz. € 28,95

De vier Evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, worden door de (emeritus) nieuwtestamenticus Wim ­Weren op een rij gezet en ­behandeld op literaire en intertekstuele wijze. Met het eerste bedoelt hij dat het geheel van de tekst wordt onderzocht op de rode draden die door de goede boodschap heen klinken, met het tweede geeft hij ruimte aan vergelijking met andere teksten uit zowel het eerste testament als geschriften uit de Joodse, Griekse en Romeinse wereld. Dat geeft de lezer te denken, bijvoor …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?