Boek kort: Groene theologie - Trees van Montfoort.

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Groene theologie

Trees van Montfoort. Uitg. Skandalon, ­Middelburg 2019. 319 blz. € 27,50

Dit boek wil het denken over geloof en ecologie toegankelijk maken en een nieuwe impuls geven aan de praktijk. Het biedt een doordenking van de huidige stand van zaken in ecotheologie. Volgens de schrijver staat niet de mens centraal als kroon op de schepping en als verantwoordelijk rentmeester, maar gaat het om Gods liefde tot heel de schepping. Ook de specifieke rol van vrouwen, met name uit het buitenland in ecofeministische theologie, krijgt aandacht. De laatste is een proteststem tegen de term rent …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?