Boek kort: God zijn. Een oefening in bescheidenheid - Jean-Jacques ­Suurmond

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
God zijn. Een ­oefening in ­bescheidenheid

Jean-Jacques ­Suurmond, uitg. ­Meinema, Utrecht 2017. 320 blz. € 22,99

De auteur is predikant en geniet landelijk bekendheid als columnist bij dagblad Trouw. In dit boek ‘speelt’ hij met de geloofsbelijdenis van Nicea. Het is één lang gebed tot God, afgewisseld met gedeeltes waarin de auteur wat meer afstand neemt. Het taalgebruik is verfijnd en beeldrijk. Vaak doe je er als lezer goed aan om de zinnen rustig te doordenken, niet te snel te gaan. Inhoudelijk vallen de originaliteit en openhartigheid op. Eens behoorde de auteur tot de pinksterbe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?