Boek kort: God, het woord en de tering. Leven en werk van Simon Gorter (1838-1871) - Eduard Visser

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
God, het woord en de tering. Leven en werk van Simon Gorter (1838-1871), met een teksteditie van zijn brieven en een keuze uit proza en preken

Eduard Visser, uitg. Verloren, Hilversum 2017. 410 blz. € 39,00

32 jaar werd Simon Gorter (1838-1871). Op jonge leeftijd overleed hij aan wat wij nu ­tuberculose noemen. Bekend werd hij vooral als de vader van dichter Herman Gorter (1864-1927). De auteur richt in deze grondige studie welbewust de lens op Simon Gorter zelf. ‘(…) omdat zijn levensverhaal dat van een moedig man is, die als voorbeeld mag dienen van een goed doperse mensenliefde, cul …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?