Boek kort: Filosofie van de eenvoud

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Filosofie van de eenvoud. Vereenvoudiging en matiging als verrijking van het bestaan

Marius de Geus, uitg. Jan van Arkel, Utrecht 2015. 384 blz. € 19,95

De auteur is politiek filosoof aan de Universiteit van Leiden. ‘Wat kan van de politieke filosofie worden geleerd over het belang van andere levensstijlen en invullingen van ‘het goede leven’, waardoor het levensgeluk van de burgers en de bescherming van de leefomgeving bevorderd kunnen worden?’ Zo luidt de, wat omslachtig geformuleerde, probleemstelling van deze lijvige, op de actualiteit geënte publicatie. Een toename van geluk is vo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?