Boek: Huis en habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen - Conrad Gietman (red.)

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Huis en habitus. Over kastelen, ­buitenplaatsen en notabele levens­vormen

Conrad Gietman (e.a.) (red.). Uitg. Verloren, Hilversum 2017. 487 blz. € 35,00

Een van de mooiste hoofdstukken in de afscheidsbundel voor Yme Kuiper gaat over hemzelf. Kuiper is een Fries die in 1968 in Groningen culturele antropologie ging studeren en er in 1976 cum laude afstudeerde, waarna hij wetenschappelijk medewerker werd. Hij moest studenten leren hoe ze veldwerk moesten doen. Gewapend met een bandrecorder gingen Kuiper en zijn studenten de bewoners van de vele landhuizen in Oranjewoud, bij Heerenveen, in …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?