Boek: Gerlacus Buma. Een Friese patriciërszoon in het leger van Napoleon en Willem I - Sybrand van Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Gerlacus Buma. Een Friese patriciërszoon in het leger van Napoleon en Willem I

Sybrand van Haersma Buma en Wiete ­Hopperus Buma. Uitg. Prometheus, ­Amsterdam 2018. 240 blz. € 22,50

Gerlacus Buma (1793-1838) was een Nederlandse militair in het leger van Napoleon en van koning Willem I. Hij schreef brieven naar huis, waarvan er zestig bewaard zijn gebleven. Twee nazaten, CDA-leider ­Sybrand van Haersma Buma en voormalig cavalerieofficier en voormalig officier van justitie Wiete Hopperus Buma, gebruikten die brieven om een beeld te schetsen van Gerlacus en de tijd waarin hij leefde. Zoals …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?