Boek: Back to basics. Zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn - Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoppels

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Back to basics. ­Zeven cruciale ­vragen rond ­missionair kerk-zijn

Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoppels. Uitg. ­Boekencentrum, Utrecht 2017, 174 blz. € 9,99

Het woord missionair hangt in de lucht. Niet weinig kerkelijke gemeenten houden zich er intensief mee bezig. Geen wonder, de kerk lijkt de verdwijning nabij. Hoeveel gebouwen moeten er nog dicht en wie doet het licht uit? De Protestantse Kerk in Nederland heeft zich uitdrukkelijk beziggehouden met de vraag naar de toekomst van de kerk. Hoe ziet die kerk er in 2025 uit? Vanuit de overtuiging dat er dan nog zoiets als kerk is, geloo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?