Biografie: Net niet aan de hand van Joop van den Ende

Geen misverstanden: de biografie van theaterman Joop van den Ende (70) door NRC Handelsblad-journalist Henk van Gelder is niet geautoriseerd.

Maar het initiatief ging uit van Van den Ende, hij las de vroege versies en deed suggesties wie te spreken. Van Gelder kon ook de persoonlijke archieven inzien. In het dankwoord is de beste plek ingeruimd voor het object van zijn boek. Als je dat beseft, lijkt het alsof de kritische distantie die een biograaf moet hebben tot zijn onderwerp, een beetje is vervaagd. Maar bij lezing van dit boek blijkt dat best mee te vallen. Van den Ende is geen opschepper, maar iemand voor wie succes en winst een doel moet hebben, namelijk de culturele pluriformiteit van Nederland. geen meezingfesti …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?