Bijbelwetenschap: Elia en Elisa waren ook tegen de PVV

Met een lenigheid van geest die haar weerga niet heeft gaan de predikanten Van Nieuwpoort en Visser enige zelfgekozen fragmenten uit de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen en het evangelie van Markus te lijf.

Na grondige bestudering van hun boekje kan de lezer slechts één conclusie trekken: Elia, Elisa en Markus waren ook tegen de VVD en de PVV, net als Van Nieuwpoort en Visser zelf. Het najagen van steeds meer welvaart gaat onherroepelijk ten koste van de machtelozen en de verdrukten. We moeten, zo verklaren zij, de oecumene najagen, het ideaal van één Europa niet opgeven, een menswaardige samenleving stichten, tegen de hoofdstroom in durven denken, we moeten ons land open houden, opdat mensen elkaar niet uitsluiten maar juist binnenlaten en in vrede leven. En gelijk hebben ze. de geest …
Dit is 22% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?