Antitheïstisch, toch prima verteerbaar

|beeld wda / Rein van Zanen Boeken
|beeld wda / Rein van Zanen

Soms haalt een boek dat zich verzet tegen de erfenis van het christendom de kernelementen ervan door de achterdeur weer binnen. Voorbij een enge ethiek van de Belgische filosoof Xavier Vanmechelen is zon boek.

Moraal, dat is wat we aan elkaar verplicht zijn. De Leuvense docent wijsbegeerte Xavier Vanmechelen heeft er niet veel mee. Hij vindt het een enge opvatting, eng in de betekenis van smal. En wel om twee redenen: moraal als moeten beperkt zich tot het regelen van het menselijke verkeer en ze perkt mensen dwingend in. Vooral met dat laatste kan de Belgische wijsgeer maar moeilijk uit de voeten. Het is een erfenis, stelt hij zonder veel omhaal, van de theïstische godsdiensten. Die eisen gehoorzaamheid aan God en schetsen de mens als een feilbaar, zondig wezen. Ook nu de overgrote meerderheid …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?