Als de hemel niet van zich laat horen

Non siamo gli ultimi (Wij zijn niet de laatsten,1973), een schilderij van Zoran Mui (1909-2005).Mui verbleef van 1943-1945 in het concentratiekamp Dachau. In dit schilderij verbeeldt hij een man, die kort voordat hij werd opgehangen  terwijl de bevrijding van het kamp Auschwitz waarin hij verbleef nabij was  uitriep: Kameraden, ik ben de laatste!... |beeld Kunsthandel Michael Kraut Boeken
Non siamo gli ultimi (Wij zijn niet de laatsten,1973), een schilderij van Zoran Mui (1909-2005).Mui verbleef van 1943-1945 in het concentratiekamp Dachau. In dit schilderij verbeeldt hij een man, die kort voordat hij werd opgehangen terwijl de bevrijding van het kamp Auschwitz waarin hij verbleef nabij was uitriep: Kameraden, ik ben de laatste!... |beeld Kunsthandel Michael Kraut

Ook wel eens het beklemmende gevoel dat God niets van zich laat horen? Marjo Korpel en Johannes de Moor schreven er een prikkelend boek over. Tegen filmmakers en filosofen die van Gods zwijgen een deugd maken. En met een stevig pleidooi voor menselijk handelen en een bons op de hemelpoort.

Het is een wonder dat God zich laat kennen, zo ervaren veel gelovigen. Maar stel dat je hem een tijdlang niet ervaart. Door persoonlijke moeiten. Vanwege een worsteling met de grote vragen van het bestaan, zoals het waarom van de Holocaust. Of door de indruk die zich onontkoombaar aan je opdringt dat deze moderne, vertechniseerde wereld zo in het nu en met zichzelf leeft dat God monddood is gemaakt. Wat moet je dan? Eind jaren tachtig kon je geen kerkblad of theologisch boek openslaan of het ging erover. Geloven leek moeilijker dan ooit. Christenen deelden met elkaar hun woestijnervarin …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?