'Wij kunnen niet terug naar Syrië'

Ondanks de maatschappelijke roep om een ruimer generaal pardon, houdt minister Verdonk vast aan haar plan de komende drie jaar zesentwintigduizend uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten. Het christelijke gezin Nadjari, afkomstig uit Syrië, behoort tot deze groep kansloze vluchtelingen. Voor hen is de toekomst een gapend, zwart gat. ,,Laten we maar op God vertrouwen.''
WITMARSUM - Aan de voet van de afsluitdijk ligt het Friese plaatsje Witmarsum, behorend tot de gemeente Wûnseradiel. Het is er schilderachtig mooi en klein: veel huisjes in de dorpskern zijn eeuwenoud, evenals de boerderijen in het uitgestrekte land dat het dorp omsluit. Menno Simons (1496-1561), grondlegger van de doopsgezinde beweging, is er geboren, was hier voor zijn overgang naar het nieuwe geloof pastoor en ligt er begraven. Witmarsum eert hem met een straat en een monument. Is het zijn geest van vredelievendheid en verdraagzaamheid die nog steeds door het dorp waart? Dat moet haast wel, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?